Effortlessliving

Va, har jag dragit till mig det här?

May 15, 2017

Det som sker i våra liv och de egenskaper vi möte hos andra människor är oftast en spegling av oss, vad vi känner och vart vi är någonstans i oss själva. Oavsett om vi vill se det eller inte (erkänna det). Vi kan välja att ta det som en gåva och indikation att se över vårt eget beteende och sätt att vara. Vi kan bortse från det utan att låta det beröra oss eller vi kan reagera och ta det personligt och döma det vi ser och möter. Alla möten är till för oss att växa och expandera. Vi behöver aldrig ta något personligt. Att överanalysera (övertänka) andras och eget beteende skapar stress i oss. Ta det mer som information och inspiration för ditt eget växande.
Delta i våra workshops och lär dig mer hur du kan skapa ett liv du vill ha.
Läs mer på effortlessliving.se

Play this podcast on Podbean App